Sarjankylä-Erkkilä kyläyhdistys ry perustettu

Sarjankylä – Erkkilään perustettiin kyläyhdistys.
Perjantaina 21.1.2022 kokoontunut kylän väki päätti yksimielisesti perustaa Sarjankylä – Erkkilä kyläyhdistys ry:en. Perustamiskokouksessa oli läsnä 20 henkilöä. Yhdistys perustettiin jatkamaan Sarjankylän – Erkkilän kehitysosuuskunnan toimintaa.
Ensimmäisen vuorokauden aikana jäseneksi liittyi 37 henkilöä. Yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin Markus Ahokangas, Reijo Jussilainen, Viena Poikkimäki, Henna Korri, Mervi Pyöriä, Merja Rantala ja puheenjohtajaksi Tuomas Sarjanoja. Varajäseniksi Mika Rajaniemi, Irja Erkkilä ja Jarmo Helander.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, vaalia toiminta-alueensa kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja edistää toiminta-alueen vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tarkoitus on myös pyrkiä edistämään asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa toiminta-alueen kehittämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Lisätietoja: Tuomas Sarjanoja 0400 587 512